Plitvická jezera

03.10.2020


Plitvická jezera-
jsou nejznámějším chorvatským národním parkem a patří mezi nejstarší a nejcenější přírodní znamenitosti. Nachází se v oblasti Lika mezi pohořím Mala Kapela a Plješivica, v nadmořské výšce 408 - 1208 m. Vzdálenost do Záhřebu činí 140 km, do Splitu 230 km a do Rijeky 180 km. Národní park prohlášen v roce 1949 zaujímá plochu 295 km2, která je ze tří čtvrtin pokryta lesním porostem a ostatní plochu tvoří louky a selská obydlí (70 km2) a vodní plochy (2 km2). Národní park zaujal v roce 1979 své místo také na seznamu světového dědictví UNESCO. Ročně sem zavítá okolo miliónu návštěvníků. Čeští turisté toto místo navštěvují hlavně v létě při průjezdu k Jaderskému moři. Ozdobou parku jsou také četné jeskyně, přírodní prameny a květinové louky. Přírodní krásy si můžete prohlédnout při jízdě panorámským vláčkem nebo při plavbě loděmi po jezerech.Nejatraktivnějším cílem návštěvníků je 16 malých jezer křišťálové modrozelené barvy. Jezera jsou vzájemně spojena šumícími dech beroucími vodopády a četnými potoky. Jezerní soustava se skládá z 12 Horních (Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Vir, Veliki a Mali Jovinovac (jezero), Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki burget, Kozjak) a 4 Dolních jezer(Milanovac, Gavanovac, Kaluderovac i Novakovića brod. Horní jezera s dolomitovým podkladem vznikla přírodním nakupením travertinových bariér, které díky klimatickým podmínkám, složení půdy a živým organizmům neustále narůstají (asi 3 cm za rok). Dolní jezera situovaná v hlubokém vápencovém kaňonu a vznikla propadením jeskynních stropů.
Nejvýše položeným jezerem je Prošćansko jezero (639 m n. m.), které je zároveň druhé největší (68 ha). Nejníže položené je jezero Novakovića Brod (503 m n. m.). Největší a také nejhlubší jezero Kozjak (81 ha, 46 m hluboké) je centrálním místem jezerní soustavy se všemi turistickými službami. Nejkrásnějším vodopádem jsou Sastavci, s výškou 49 metrů.Název dostala tato jezerní soustava po říčce Plitvice. Ta padá vodopádem do kaňonu až pod nejníže položeným jezerem Novakovića Brod. Tento vodopád je nejvyšším v celém národním parku, 76 metrů. Jezera vznikla v řečišti řek Bijela Rijeka a Crna Rijeka. Výslednou řekou po spojení výše jmenovaných je Korana.
Horní tok krasové řeky Korany je obklopen hustými a zčásti nedotčenými bukovými, jedlovými a smrkovými lesy. Vyskytuje se zde 1267 rostlinných druhů. V severozápadní části parku, na lokalitě Čorkova uvala je uchován bukovo-jedlový prales, který byl prohlášen zvláštním rezervátem. Nepřístupné jsou také chráněné louky s mnoha endemity, mezi nimiž vynikají desítky druhů orchidejí a lilií.
Plitvická jezera jsou jedním z mála míst na světě, kde žijí autochtonní živočišné druhy. Z různorodé fauny patří k nejzajímavějším obyvatelům medvěd, vlk, rys a vydra. Medvěd hnědý je nejatraktivnějším živočišným druhem a symbolem národního parku. Dále zde žijí také divoká prasata, tchoři, veverky, zajíci, lišky aj. Bohatý ptačí svět je zastoupen 126 druhy. Jezera se hemží říčními pstruhy, přičemž jsou určité rozdíly mezi těmi žijícími v Horních a Dolních jezerech.Vstup do národního parku je možný dvěma vchody (Ulaz 1 - Rastovača a Ulaz 2 - Hladovina z obce Plitvička jezera), u nichž jsou velká parkoviště (placená), občerstvení a informace. V jejich blízkosti leží stará cesta Záhřeb - Split, kde se nacházejí hotely a restaurace (hotel Bellevue, Plitvice, Jezero, Lička kuća). Přenocovat lze i v autokempu Korana vzdáleném 8 km.
Návštěvníkům jsou k dispozici kilometry turistických cest a dřevěné chodníky, které vedou do bezprostřední blízkosti vodopádů. Panorámským vláčkem (v ceně vstupenky) se dostanete i do vzdálenějších míst parků, kde můžete vychutnávat nezapomenutelné výhledy na jezera. Elektrické lodě (v ceně vstupenky) jezdí po největším jezeře Kozjak a spojují zóny Dolních a Horních jezer.
Park je dobře označen orientačními tabulemi s plánky. Vede tudy 6 značených turistických okruhů, od každého vchodu tři s časovým rozpětím 2 - 6 hodin. Turisté si volí určitou trasu podle časových možností. Národní park je otevřený po celý rok. Příroda Vás zde přivítá v každém ročním období jinými barevnými odstíny. Jedinečným zážitkem je také zimní podívaná, kdy vodopády zamrzají a vytvářejí jedinečné formy.