Ostrov Pag

03.10.2020

Ostrov Pag - leží jižní části vnitřního pásu Kvarnerských ostrovů, jihovýchodně od ostrova Rábu. Je protáhlý, dlouhý 60 km. Od pevniny jej odděluje Velebitský průliv (Velebitski kanal),od Rábu Pažský průliv (Paški kanal). Na jihozápadě je nízký, na severovýchodě vysoký a strmý. Zejména tato strana je vystaven obávanému chladnému nárazovému větru - bóře (podrobněji: Větry na Jadranu) a vichřicím, vanoucím z pevniny na moře.

Větší část ostrova je holá a kamenitá. Jen menší část jeho krasového povrchu je místy porostlá makchií a šibljakem. Pouze v západní částí - od Lunu přes Novalju k Šimuni, rostou na některých místech vysoké stromy (většinou borovice). Ostrov nemá povrchové vodní toky, ale řadu pramenů a na jihu dvě krasová jezera. Nejvyšším bodem ostrova Pag je vrch sv. Víta (Sveti Vid - 348 m). Největším zálivem je dlouhý, téměř uzavřený Pažský záliv (Paški zaljev). Podnebí je výrazně středomořské.